(0212) 727 27 97

Büyük işletmeler, site ve sanayi bölgelerine, çalışma saatleri içerisinde personelin olası sağlık problemlerinde muayene, sağlık takibi, küçük cerrahi girişimler ve reçete yazılması gibi hizmetleri verebilmek amacıyla revir hizmetleri sunmaktayız. Revirlerimizde, isteğe bağlı muayene ve gözlem odası mevcut olup, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimlerimiz ve işyeri hemşirelerimiz görev yapmaktadır.