(0212) 727 27 97

Mobil sağlık hizmetleri, çalışanların sağlık taramalarının düzenli bir şekilde yapılması, üretimi engellemediği için ideal bir çalışma şeklidir. İş yeri temsilcileri bu hizmet ile personeline izin vermeye gerek duymadan çoğu taramayı bitirebilmektedir. Bu tarama sırasında elde edilen örnekler ve veriler incelemeye-analize gönderilip sonuçlar rapor haline getirilmekte ve hem işyeri ile paylaşılmakta hem de işyeri hekiminin dosyasında bulunmaktadır