(0212) 727 27 97


4D Laboratuvar hizmeti; çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık taramalarını işin niteliğine göre titizlikle yaparak aynı gün sonuçlandırmaktadır.  İşe giriş sağlık raporlarımız, veri tabanlı alt yapımız ile  sağlık bilgi yönetim sistemine entegre edilecek şekilde düzenlenmiştir. Tüm sonuçlarımız uzman hekimler tarafından e-imza ile onaylı olarak yüklenmektedir. Her firmaya özel tanımladığımız şifre ile tüm müşterilerimiz sonuçlara dijital ortamda rahatlıkla ulaşabilmekte, çalışanlarının arşivini de burada biriktirme olanağı sunmaktayız.


Akciğer grafisi ;  İşe girişlerde ve periyodik olarak hem yasal hem de tıbbi önemi yüksek olan bir uygulamadır. Özellikle çalışanların mesleki akciğer hastalıklarına yakalanmaması için erken teşhis imkanı sağlamasından dolayı önemlidir. İşe giriş yapacak çalışanın akciğerlerinin işyerinde yapacağı işe uygun olup olmadığını tespit etmekte gereklidir. Ayrıca işyerinde maruziyete uğrayan çalışanların periyodik olarak akciğer filmleri çekilerek olası etkileri takip edilir ve mesleki akciğer hastalıklarının önüne geçilebilir.

Solunum Fonksiyon Testi;  Akciğer fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan temel test yöntemidir. Meslek hastalıklarının tanı, tarama ve maluliyet değerlendirilmesinde rutin olarak kullanılır. Çalışanların iş yerlerinde maruz kaldıkları ortam şartlarına karşı akciğerlerin fonksiyonel sağlığını takip edebilmek için rutin sağlık taramalarında önemli rol oynar.

İşitme testi ;  Bir diğer adıyla odyometri testi ne kadar ses işitebildiğinizi ölçer. Her iki kulağın değişik frekanslardaki (ince ve kalın seslerdeki) duyabildiği en az ses şiddetini (duyma eşiği) belirler. Bu testte işitme güçlüğü değerlendirilir. Kişinin kaç dB’deki sesleri duyabildiği ölçülür ve işitme kaybı tespit edilirse sonucuna işlenir. İşitme testi özellikle işe giriş yapacak ve yüksek sesli ortamlarda çalışacak olanlarda önemli bir tetkiktir. Ayrıca yüksek sesli ortamlarda gerekli önlemler alınmadan yapılan çalışmalarda da sese bağlı duyum yitimleri gözlenmektedir. Bu çalışanlarında periyodik olarak işitme testi yapılarak herhangi bir maruziyete uğrayıp uğramadığı devamlı gözetim altında tutulmalıdır.


Görme bozuklukları ve Renk körlüğü taramaları: Çalışanların yaptıkları işler için görme kalitesi açısından uygun olup olmadıklarını anlamak için rutin göz kırma kusuru taramaları önemlidir. Çalışan personellerin görme düzeylerinin yeterli olup olmadıklarının anlaşılabilmesi için göz taramaları yapılmalıdır. Merkezimizde gözün kırma kusurunu otomatik olarak Otorefraktometri cihazı ile ölçmekteyiz.

EKG ; Kalp kasının ve ileti ağının çalışmasını incelemek üzere, kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesiyle elde edilen ileti kayıtlarıdır. Bu bulgular hekimler tarafından değerlendirilmektedir. Elektrokardiyografi kalp genişlemesi, kalp büyümesi, kalbe giden kan miktarındaki azalma, yeni veya eski kalp hasarları, kalp ritim problemleri ve değişik kalp ve kalbi saran zar hastalıkları hakkında önemli bilgiler verebilmektedir.

LABORATUVAR HİZMETLERİÇalışanların sağlığı, yapacakları işe uygunluğunun değerlendirilmesi için gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılması için laboratuvar hizmetlerini kendi bünyemizde vermekteyiz. 


Hemogram (Kan sayımı)

Kan Grubu

Sedimantasyon

Kan Şekeri (Açlık-Tokluk)

HbA1c

Kolesterol Ve Türevleri

Fe(Demir)

Fe Bağlama

Tam İdrar Tahlili (T.İ.T)

SGOT (AST)

SGPT (ALT)

GGT

LDH

Üre

Keratinin

Ürik asit

Seralojik tetkikler

Anti HBs

HBsAg

Anti HCV

HIV 1+2

Portör Muayenesi : Portör testi bir kişinin herhangi bir virüsü veya bakteriyi taşıyıp taşımadığını belirlemeye yardımcı olan testlerden biridir. Bu test gıda sektörü gibi insan etkileşimi yüksek çalışma alanlarında daha fazla yapılmaktadır. Çalışanların portör muayenesinden geçmeleri, işyeri kaynaklı hastalık yayılımlarının önlenmesi açısından önemlidir. Portör muayenesine ek olarak gıda ile temasta bulunan kişilerin düzenli olarak Hepatit B testi de yaptırması gerekmektedir. Çalışanların portör muayenelerini yaptırmaları, işyeri kaynaklı hastalık yayılımlarının önlenmesi açısından önemlidir.

1.     Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden)

2.     Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lambia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden)

3.     Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir)AŞI UYGULAMALARI ;


·         Tetanoz Aşısı

·         Hepatit B Aşısı

·         Grip Aşısı


 Tetanoz aşısı, İş ortamında kirli maddelerle temas ve yaralanma riski fazladır. Uluslararası çalışmalarda erişkinlerin yaşla artan oranda tetanoz ve difteriye karşı bağışık olmadıkları, bu oranın %40' lara vardığı tespit edilmiştir. Bu aşılar en az 60 yaşına kadar yaptırılması gereken aşılar arasında yer alır ve bilinmelidir ki çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde tetanoz aşısı, birçok zaman hayat kurtarıcıdır. Sizlerde gerekli tetanoz aşılarını zamanını aksatmadan yaparak birçok hastalıktan korunabilirsiniz.

Hepatit B aşısı; Hepatit B aşısı insanları Hepatit B enfeksiyonundan korur. Hastalığın etkeni, Hepatit B virüsüdür. Bulaşıcı ve önemli bir karaciğer hastalığı olan Hepatit B, dünya çapında yaygın olarak görülen iltihabi bir hastalıktır.  Hepatit B aşısı, hepatit B virüsünün parçalardan üretilir. Bu nedenle enfeksiyona neden olamaz. Hepatit B virüsü enfeksiyonu riski taşıyan aşılanmamış erişkinlere hepatit B aşısı önerilir. Hepatit B aşısı; daha önce hepatit b’yi geçirerek ya da buna karşı aşı ile korunulma mış erişkin yaş grubunda 3 doz aşı ile bağışıklık sağlar. Bu bağışıklama yaklaşık olarak 20 yıl koruyabilir.

Grip aşısı, Grip genellikle kış aylarında görülen ve insanların öksürerek ve hapşırarak çıkardıkları virüslerle yayılan bir hastalıktır. Grip aşısı virüsten korunmanın en iyi yoludur. Grip aşısı virüsünün yapısını değiştirmesi nedeni ile korunmaya devam ettiğinizden emin olmak için, her yıl olmanız gerekir  ve Ekim - Kasım ayları içerisinde yapılması önerilmektedir.

Ciddi (kronik) bir hastalığınız varsa, grip aşısı olmanız gerekir. Bu hastalıklar kalp yetmezliği, böbrek veya karaciğer hastalığı, astım ve diyabettir. Bunun dışında toplu olarak bir arada yaşamakta olanlara ve aşılanmak isteyenlere de önerilmektedir.