(0212) 727 27 97

Kurumumuzda ileriye yönelik aday kaynağı sağlamayı ve departmanların stajyer ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bir stajyer yerleştirme programı uygulanmaktadır. Bu doğrultuda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili staj deneyimleri elde etmek isteyen öğrencilere her yıl belirli sayıda staj olanağı sunulmaktadır.

Şirketimizde staj yapmak isteyen öğrenciler okullarından alacakları öğrencilik belgesi, staj görevlendirme ve uygunluğu yazısı ile başvuru yapabilmeleri ve staja kabul edilebilmeleri için ön şarttır.

Sonrasında gerçekleştirilecek mülakatın olumlu olması halinde öğrencinin staj süresi başlar.