(0212) 727 27 97

4D’nin sunduğu OSGB hizmetleri, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sağlayarak mevzuat gerekliliklerinin karşılanması ile sınırlı olmayıp, kuruluşlarda görev alan uzman ve hekimlerin, geniş danışman kadro ile desteklenmesi ve proje yönetim ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerin günlük operasyonlara entegrasyonu, performansın sürekli ölçümünü, takibi ve iyileştirilmesini kapsamaktadır.

OSGB hizmetleri dışarıdan sağlansa bile, iş sağlığı ve güvenliği konularında asıl işverenleri sorumlu tutmaya devam etmektedir. Bu nedenle, riskin yönetilmesi, kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik faaliyetlere odaklanılması ve OSGB hizmetlerinin yönetim sistemlerinin bir parçası haline gelmesi kritik başarı faktörleridir.

Bu doğrultuda 4D işletmelere her biri konusunda deneyimli iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hemşireleri ile OSGB hizmetlerini sunmaktadır