(0212) 727 27 97

Şirketimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimi, gelişim potansiyeli yüksek, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kişiler arasından eşit fırsat ilkesi gözetilerek yapılır.

İnsan kaynağımız rekabet üstünlüğü sağlayan temel unsurumuzdur.

Her çalışanımızın şirketimizin ortak değerlerine ve takım çalışması ruhuna sahip olmasını bekleriz.

Şirketimizin çalışmak için özellikle tercih edilen bir kurum olmasını amaçlarız.

Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz.

Her çalışanımızın işinin, her yöneticimizin de işyerinin sahibi olmasını bekleriz.

Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırmak için gerekli eğitimleri almalarını sağlarız.