preloader
Edit Content

Hakkımızda

4D, İşletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yönetmek, inovatif kurumsal çözümler sunarak çalışan sağlığı hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir.

İletişim Bilgileri


Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi, başarısının sürekliliğini sağlayabilmesi, çalışanlarının memnuniyetini artırabilmesi için sürekli, yaygın bir eğitim ve geliştirme programı uygulanmaktadır. Bu program dahilin de iç ve dış kaynaklı eğitimler, seminerler, toplantılar, fuar ve tanıtımlara katılımlar sağlanmaktadır.

Bu kapsamda eğitim programları;
Oryantasyon ve iş başı eğitimleri, kurumsal adaptasyonun sağlanmasına, şirket yapısı ve yapılan işle ilgili teknik bilgilerin verilmesi, Fonksiyonel eğitimler, çalışanların iş ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmelerine, teknik yeterliliklerini artırmalarına, Bireysel gelişim eğitimleri, bireysel becerilerin geliştirilmesine yöneliktir.
Çalışanlarımızın; başarılı olmaya odaklı; gerek kendilerine, gerekse yaptıkları işe değer katan bireyler olmaları için tüm imkanları sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışanların bilgi ve becerilerini tanımalarına yardımcı olmayı, gelişme ihtiyaçlarını birlikte belirlenmeyi, uygun eğitim ve geliştirme programları ile bu ihtiyaçların karşılanmasına olanak tanımayı amaçlıyoruz.