logo

  • Bize Ulaşın

    +90 212 727 27 97
  • Bize Yazın

    info@4dosgb.com.tr

KURUMSAL Bloglar

Ofis Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Ofis Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Ofisler diğer işyerlerinin çalışma ortamlarına nazaran daha güvenli
görülmekle birlikte aslında birçok kazanın da yaşandığı ortamlardır. Elektrik,
takılma, düşme ve kayma olayları, kimyasallar, ergonomi, doğal afetler ve
elektromanyetik radyasyon gibi başlıklar ofislerde iş sağlığı ve güvenliğinin
sağlanmasında ele alınması gerekir.
İş sağlığı ve güvenliği açısından görünür veya gizli birçok risk faktörü içeren
ofisler iş kazaları ve özellikle meslek hastalıkları yönünden ele alınmalıdır.
Ofis çalışma ortamlarında meydana gelen iş kazalarının inşaat, metal,
plastik, tekstil ve maden gibi diğer sektöründe oluşan iş kazalarına nazaran
daha az sayıda gerçekleşmesi bu çalışma alanına olan ilginin azalmasına
neden olmaktadır.
Bu konuda kaza sayılarının azlığına ve çokluğuna bakılmaksızın, insan
sağlığı temel alınmalı, ofis çalışma ortamları da iş sağlığı ve güvenliği
açısından incelenmelidir. Özellikle günümüzde ofis çalışanlarında meydana
gelen meslek hastalıklarının artması bu konunun önemini açıkça
göstermektedir.
İş kazalarının durdurulabilmesi veya azaltılabilmesi, ancak iş kazalarına
sebep olan, çalışanların güvensiz hareketlerinin ve işyerlerindeki güvensiz
görünen durumların yok edilmesi ile olacaktır.
Bilindiği üzere çalışanlar, kendilerine has bedensel, mental ve zihinsel
özelliklere sahiptir. Her çalışanın elinden gelen meslek, gelebileceği başarı
ve uygun değer aktivite becerileri birbirinden ayrı ve sınırlı olabilmektedir.
Öte yandan çalışanlar; işletmede birçok değişken faktörlerin etkisi altında
kalmaktadır; sıcaklık, nem, hava akımı, aydınlatma ışığı, gürültü
eşiği, toz gibi…
Çalışma süresi boyunca tüketilen enerji artış göstermekte, bunun
sonucunda çalışanda bıkkınlık ve yorgunluğun başlamasına, aynı zamanda
vücudumuzdaki sistemlerin baş rolü olan temel organların düzgün
çalışmamasına ve zarar görmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla,
çalışanda geçimsizlik, iletişim sorunu, memnuniyetsizlik, dikkat eksikliği
gibi olumsuz hareket ve durumlara yol açarak işyerinde iş kazası geçirme
olasılığını arttırmaktadır.
İş kazalarını önlemenin bir diğer yolu ise, kuşkusuz tüm çalışanların iş
sağlığı ve güvenliği, işyerindeki tehlike ve riskler, belirlenen talimat ve
kurallar konusunda eğitim almaları ve eğitimlerin önemi konusunda yeterli
bilince kavuşturulmalarıdır.
Verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde, güvenli hareket etmenin
kişisel yükümlülük ve çalışma şartı olduğu, işletme için, üretim için yerine
getirilen her sorumluluğun emniyetli bir biçimde yapılması gerektiği
mutlaka belirtilmelidir.
Güvensiz durumlara engel olma konusunda öncelikle insan sağlığı ve
güvenliğini tehlikeye sokacak iş ortamlarından kaynaklanan risklerin
belirlenmesi gerekir. Daha sonra bu risklerin ortadan kaldırılmasına
yönelik önlemler planlanır ve gerçekleştirilir.
İşyerinde güvenli olmayan durumları ortadan kaldırmak, iş kazalarının
önlenmesinin en etkili yoludur. Bu konu üzerine yapılan çalışmalar daha
kolay olmakla beraber sonuçları süreklilik gösterdiğinden daha etkilidir.
Ofis hastalıkları, devamlı hareketsiz kalma, sürekli aynı hareketleri yapma,
ekranlı ve klavyeli araçlarla çalışma, uygunsuz duruşlar, el ile fazla
hareket olduğu için aşırı yüklenmeler ile multi sistemik hastalıklar olan ofis
hastalıkları meydana gelmektedir.
Yine, ofis çalışma ortamında olumsuz termal konfor, gürültü fazlalığı,
aydınlatma eksikliği veya yüksekliği ve ergonomik olmayan çalışma düzeni
gibi koşullar sebebiyle de ofis hastalıklarına yakalanmak kaçınılmaz
olacaktır.
Ofis hastalıkları şu başlıklar altında gruplandırılabilir;
Kas – İskelet Sistemi Hastalıkları
Ofislerde en önemli sağlık sorunu olarak ortaya çıkan ve çalışanlarda en
sık görülen ofis hastalığı işe bağlı kas – iskelet sistemi hastalıklarıdır.
Genellikle boyunda, omuzlarda, belde, dirsekte ve özellikle bileklerde
yumuşak dokulardaki (kas, tendon, bağ, sinirler ve damarlar) incinmeler
meydana gelmektedir. Birikimli (tekrarlı) travma bozuklukları da denilen
bu rahatsızlıklar aynı zamanda huzursuzluk, ağrı, yorgunluk, şişlik,
sertleşme, uyuşma, karıncalanma gibi rahatsızlıklar da görülmektedir. Bu
tür rahatsızlıklara yol açabilecek ortak risk faktörleri olarak; tekrarlanan
hareketler, statik (durağan) yük ve sürekli efor (güç harcama), ters
(uygunsuz) duruşlar, mekanik temas stresi gösterilmektedir.
Kas hastalıkları genellikle uzun süreli klavye kullanımına bağlı olarak
çalışanların kol bölgesinde meydana gelmektedir. Zamanla yaş ilerledikçe
bu vücut kısımlarında osteoporoz riski artacaktır.
Dolaşım Sistemi Hastalıkları
Devamlı gergin olmak, yüksek tansiyon ve kalp krizi gibi dolaşım
sistemiyle alakalı hastalıklarda en önemli etkenlerdendir. Strese ek olarak
azalmış hareket yetersizliği ve obezite, kalp ve damar hastalıklarının
oluşmasında risk etmenleridir.
Alerjik Hastalıklar
Çalışanların havasız ve kapalı mekanlarda birlikte çalışmaları, dokuma
veya yünlü ofis eşyaları, tütün ürünü tüketimi, genellikle ofis ortamında
tercih edilen klima ve iklimlendirme makinaları gibi etkenler sebebi ile
meydana gelmektedir.
Ofislerde kullanılan kırtasiye malzemeleri alerjik cilt hastalıklarına sebep
olabilmektedir. Klimalarla bulaşan lejyoner hastalığı da ofis ortamında
çalışanları tehdit edebilir.
Psikolojik Hastalıklar
Devamlı gergin çalışanlarda sinir, mutlu olamama, toplumsal ve ikili
ilişkilerde anlaşmazlıklar gibi problemlerin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır.
Ofis çalışanlarında ayrıca göz bozuklukları ve vücudun bazı kısımları ve
organlarında görülen rahatsızlıklar da ofis hastalıklarını oluşturmaktadır.
Ofis Hastalıklarından Korunmak İçin
Düzenli aralıklarla egzersiz yapılmalı, fiziksel aktivitelerde bulunulmalıdır
Belirli uyku düzeni oluşturulmalı ve yeterince dinlenme zamanı
yaratılmalıdır.
Ofis dizaynının çalışana uyumlu, ergonomik olması sağlanmalı İş yaşantısı
dışında hobilere de zaman ayrılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir