preloader
Edit Content

Hakkımızda

4D, İşletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yönetmek, inovatif kurumsal çözümler sunarak çalışan sağlığı hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir.

İletişim Bilgileri

Osgb Hizmetleri

4D’nin sunduğu OSGB hizmetleri, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sağlayarak mevzuat gerekliliklerinin karşılanması ile sınırlı olmayıp, kuruluşlarda görev alan uzman ve

Mobil Sağlık

Mobil sağlık hizmetleri, tehlike sınıfına göre çalışanların periyodik olarak sağlık taramalarının yapılmasını kapsamaktadır. mobil sağlık tarama hizmeti,

Revir Hizmeti

Büyük işletmeler, site ve sanayi bölgelerine, çalışma saatleri içerisinde personelin olası sağlık problemlerinde muayene, sağlık takibi, küçük cerrahi girişimler ve

Laboratuvar Hizmeti

AKCİĞER FİLMİ

Akciğer grafisi göğüs hastalıklarının çoğunda temel tanı aracı olarak kullanılmaktadır. Günümüzde gelişen sanayi ile birlikte mesleki akciğer hastalıkları

(SFT) SOLUNUM

Spirometrik inceleme, akciğer fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan temel test yöntemidir. Akciğer hastalıklarının tanısında, hastalığın şiddetini ve tedaviye yanıtını saptamada, cerrahi

ODYOMETRİ

İşitmenin ölçülmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesine odyometrik muayene denir. Genel olarak odiometrik testler adı verilen işitme testleri kulak

PORTÖR

Gaita Kültürü (Salmonella ve Shigella yönünden) Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden)

GÖZ TARAMALARI

Çalışanların yaptıkları işler için görme kalitesi açısından Uygun olup olmadıklarını anlamak için rutin göz kırılma kusuru taramaları yapılmalıdır. Kırılma kusuru taramalarını bu iş için

EKG

Elektrokardiyografi(EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektriki aktiviteyi milimetrik kâğıt üzerine